چاپ مقالات در ژورنال داخل- 99
چاپ مقاله 1399
 
عنوان مقاله

نام مجله

نام نویسندگان


تاریخ چاپ

نگرش پزشکان نسبت به آزمایشها و فرایندهای غیرضروری در سیستم ارائه مراقبت سلامت؛ یک مطالعه مقطعی

مجله پژوهش سلامت

  فاطمه فرهادی، رحیم خدایاری  زرنق، زهرا مبارک، مرتضی عرب زوزنی

 PDF
1399
 (2)6

بررسی ارتباط بین تراز فشار صوت با شاخصهای نارسایی شناختی و آزردگی صوتی در یکی از صنایع سرامیک سازی


سلامت کار ایران

 

روح اله فلاح مدواری، سمیه فرهنگ دهقان، میلاد عباسی، فریدون لعل، علیرضا فلاح مدواری، فاطمه حاجیمرادی، فائزه عباسی بلوچخانه، یوسف فقیه نیا ترشیزی


PDF
 1399
تراکم ذرات باکتریال قابل‌کشت در هوای داخل و خارج مهدکودک‌های شهر بیرجند در سال 98
 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندزهرا سعادتی، طاهر شهریاری، محمدحسن نمائی، فاطمه سهل آبادی، عباسعلی رمضانی
PDF
1399

بررسی ارتباط اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و کیفیت زندگی در بین آتش نشانان شهر بیرجند در سال 1397

فصلنامه علمی تخصصی
طب کار  
محمود صادقی خراشاد، احسان رضائیان، امیر احسان عبدالله نژاد
PDF
1399
 

سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در رابطه با برخی از عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی

نشریه مدیریت سلامت
 فاطمه باقرنژاد حصاری،
ولی اله وحدانی نیا، زهرا وحدانی نیا، رضا صادقی
PDF
1399
 
 درک دانشجویان رشته های بهداشت از محیط آموزشی و نقش آن در پیش بینی سرزندگی تحصیلی مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

آیت رحمانی، طالب عسکری پور، حامد آقائی، وحیده ابوالحسن نژاد، علی محمد عباسی، مسعود شفیعی مطلق، محمدابراهیم غفاری، مهدی محمدیان مستان آباد، محمدعلی جلیلوند، الهه کاظمی

PDF 
1399
 تحلیل مستندات و رسانه در مورد خدمات غیرضروری در نظام سلامت ایرانپژوهش سلامت
 زهرا مبارک، رحیم خدایاری زرنق، فاطمه فرهادی،
مرتضی عرب زوزنی
PDF1399
 ارزیابی ویژگی های فرآورده حجیم حاوی آرد هندوانه تحت تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرآیند علوم غذایی و تغذیه الناز میلانی، فخری شهیدی، الهام انصاری فر، محمد خلیلیان موحد، فریده صالحی پور، غلامعلی گلی موحد
PDF
1399
 بررسی ویژگی های کیفی میان وعده حجیم اکسترود شده حاوی پودر  کامل سنجدمجله علوم و صنایع غذایی
فخری شهیدی، الناز میلانی، الهام انصاری فر، محمد خلیلیان موحد، فریده صالحی پور
PDF 
 1399
بررسى عملکرد فرآیند الکترو فنتون در حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین G از محلولهاى آبى
فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط
صالحه صالح نیا،
بهنام باریک بین،
رسول خسروی
PDF
1399
بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور
مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی کشور
سجاد رمضانی، حامد آرامجو، عباسعلی رمضانی، مینا همتی
 PDF1399           
بررسی وضعیت دندان مولرسوم نهفته فک پایین و تاثیر آن بر دندان مولردوم مجاوردر رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بیرجند در سال1398-1397
 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
هانیه ارجمند منفرد-
 مریم خانی-
غلامرضا شریف زاده-
سید رامین نوربخش
 PDF
1399
 مدیریت بیماری کرونا ویروس
(COVID 19) در استان خراسان جنوبی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
محمد دهقانی فیروز آبادی، غلامرضا شریف زاده ، سید محمدریاحی، علی قاسمی
PDF
1399
بررسی رابطه هوش معنوی و کیفیت زندگی در پرستاران بیمارستانهای آموزشی بیرجند
 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  مهدی عبدالرزاق نژاد، مهدی نخعی، محمدرضا میری
 
PDF
1399
 بررسی استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال1395