گزارش جلسات شوراي پژوهشي
 

گزارش جلسات مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تاریخ جلسه
(سال 1393)

مصوبات جلسه  

تاریخ جلسه
(سال 1394)

مصوبات جلسه 

تاریخ جلسه
(1396-1395)

مصوبات جلسه 

تاریخ    جلسه    

 مصوبات جلسه

تاریخ    جلسه  
 مصوبات جلسه
تاریخ    جلسه  
 مصوبات جلسهتاریخ    جلسه   مصوبات جلسهتاریخ    جلسه    مصوبات جلسه

93/2/1

 مصوبات جلسه

94/1/24

مصوبات جلسه 

95/2/6

مصوبات جلسه
 

 97/2/2

 مصوبات جلسه

98/1/24
مصوبات جلسه
 99/2/7
مصوبات جلسه
 1400/1/22مصوبات جلسه
1401/1/28
مصوبات جلسه

93/2/8

مصوبات جلسه 

94/3/18

مصوبات جلسه 

95/2/21

 مصوبات جلسه

 97/2/16

 مصوبات جلسه98/2/8 مصوبات جلسه
99/2/29 مصوبات جلسه
 1400/2/5
مصوبات
جلسه
1401/2/25
 مصوبات جلسه

93/2/15

مصوبات جلسه 

94/4/1

مصوبات جلسه 

95/3/3

مصوبات جلسه
 

 97/3/13  مصوبات جلسه98/3/5 مصوبات جلسه
99/3/26
 مصوبات جلسه
1400/2/26 مصوبات جلسه
 1401/3/8
 مصوبات جلسه

93/2/29 

مصوبات جلسه 

94/4/15

مصوبات جلسه 

95/3/18

مصوبات جلسه

 97/4/10  مصوبات جلسه
98/4/30
 
 مصوبات جلسه
 99/4/22 مصوبات جلسه
1400/3/26
مصوبات جلسه
 1401/3/22
 مصوبات جلسه 

93/3/12 

 مصوبات جلسه

94/4/29

مصوبات جلسه 

95/3/31

مصوبات جلسه   97/6/4  مصوبات جلسه 98/6/10 مصوبات جلسه
 99/5/8 مصوبات جلسه
1400/4/27 مصوبات جلسه
  1401/4/5 مصوبات جلسه
93/4/1

 مصوبات جلسه

94/6/9

مصوبات جلسه 

95/4/15

مصوبات جلسه 

 97/6/18

 مصوبات جلسه

 98/7/21 مصوبات جلسه
  99/5/22 مصوبات جلسه
1400/6/7
مصوبات جلسه
  

 93/4/9

مصوبات جلسه 

94/6/23

مصوبات جلسه 

95/4/28

مصوبات جلسه

97/7/15

 مصوبات جلسه

 98/8/12 مصوبات جلسه
 99/6/16 مصوبات جلسه
 1400/6/21 مصوبات جلسه
  

93/4/23 

 مصوبات جلسه

94/6/29

 مصوبات جلسه

95/6/8

مصوبات جلسه
 97/8/13  مصوبات جلسه
98/8/26
 مصوبات جلسه
99/6/30 مصوبات جلسه
 1400/7/25 مصوبات جلسه
  

93/6/31

مصوبات جلسه 

94/7/6

مصوبات جلسه 

95/6/29

 مصوبات جلسه

 97/9/11  مصوبات جلسه
98/9/10 مصوبات جلسه
99/7/13
مصوبات جلسه
  1400/8/23مصوبات جلسه
  

93/7/14

مصوبات جلسه 

94/7/13

مصوبات جلسه 

95/7/13

مصوبات جلسه
97/9/25  مصوبات جلسه
 98/9/24مصوبات جلسه
99/7/27
 مصوبات جلسه
  1400/9/7
 مصوبات جلسه   

93/8/5

 مصوبات جلسه

94/7/21

مصوبات جلسه 

95/7/26

 مصوبات جلسه
 97/10/9  مصوبات جلسه
 98/10/8 مصوبات جلسه
99/8/25مصوبات جلسه
   1400/9/21 مصوبات جلسه
  

93/8/19

مصوبات جلسه 

94/8/4

 مصوبات جلسه

95/8/10

مصوبات جلسه

97/12/5  مصوبات جلسه
 98/10/22 مصوبات جلسه
99/9/23
مصوبات جلسه
1400/10/7
 مصوبات جلسه
  

93/9/10

مصوبات جلسه 

94/8/18

 مصوبات جلسه

95/8/24

 مصوبات جلسه


 98/11/13 مصوبات جلسه
99/11/12
مصوبات جلسه
1400/10/19
مصوبات جلسه
  

93/9/24

مصوبات جلسه 

94/9/2

مصوبات جلسه

95/9/15

 مصوبات جلسه     98/11/20 مصوبات جلسه
99/11/26
مصوبات جلسه
1400/11/3
مصوبات جلسه
  

93/10/8

 مصوبات جلسه 95/9/30
مصوبات جلسه

95/9/29

مصوبات جلسه

    98/12/4 مصوبات جلسه
99/12/13
مصوبات جلسه
1400/11/17 
مصوبات جلسه
  
93/10/22

 مصوبات جلسه

94/10/14

 مصوبات جلسه

 95/10/27

مصوبات جلسه

   98/12/19 مصوبات جلسه
 99/12/24مصوبات جلسه
 1400/12/1 مصوبات جلسه
  

93/11/6

مصوبات جلسه 

94/11/12

 مصوبات جلسه

95/11/25

مصوبات جلسه 

        1400/12/15مصوبات جلسه
  

93/12/4

مصوبات جلسه 

94/11/26  مصوبات جلسه

95/12/23

 مصوبات جلسه

       

  

93/12/19

مصوبات جلسه 

94/12/10

مصوبات جلسه

96/2/4 

مصوبات جلسه 

       

  

 

 

94/12/24

مصوبات جلسه

 96/2/18

مصوبات جلسه 

           
96/3/1

مصوبات جلسه 

           
96/3/22

مصوبات جلسه

           
96/3/29

مصوبات جلسه

           
96/4/12

مصوبات جلسه

           
96/6/27

مصوبات جلسه

           
96/7/3

مصوبات جلسه

           
96/7/24

مصوبات جلسه

           
96/8/1

مصوبات جلسه

           
96/10/10

مصوبات جلسه

           
96/10/24

مصوبات جلسه

           


 

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/13
تعداد بازدید:
2135
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal