خبرهاي پژوهشي حوزه بهداشت و مواد غذايي
خبرهاي پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
 
 
خبرها در حوزه بهداشت و مواد غذايي
 
 Significance and Characteristics of Listeria monocytogenes in Poultry Products
از آنجاييكه گوشت مرغ و فرآورده هاي آن آلوده به سويه هاي پاتوژن باكتري ليستريا مونوسيتوژنز مي باشد، لذا بايد دقت كامل در پخت كافي و كامل آن صورت پذيرد.
 
 Dietary Intake of Cadmium, Chromium, Copper, Nickel, and Lead through the Consumption of Meat, Liver, and Kidney and Assessment of Human Health Risk in Birjand

كل نمونه ها آلوده به فلزات مورد بررسي بودند اما ميزان جذب روزانه فلزات از طريق گوشت و ارگان هاي خوراكي پايينتر از ميزان خطرساز مي باشد. در كل كبد و كليه ميزان فلزات بالاتري دارند.

 
 
 گوشت قرمز و ارگانهاي خوراكي عرضه شده در سطح شهر بيرجند فاقد باقيمانده آفت كش ارگانوكلره مي باشند.
 
 

Films containing Lactoperoxidase System or Sage Essential Oil on the Shelf life of Fish Burger during Refrigerated Storage

 استفاده از فيلم هاي زيست تخريب پذير به افزايش دوره نگهداري برگر ماهي كمك ميكند. بويژه فيلم كيتوزان حاوي اسانس مريم گلي و لاكتو پراكسيداز سبب افزايش بيشتر دوره نگهداري مي شود.
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/13
تعداد بازدید:
180
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal