دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
برگزاري ژورنال كلاب راهكارهاي ارتقاي سطح سلامت سالمندان
ژورنال كلاب راهكارهاي ارتقاي سطح سلامت سالمندان يكشنبه مورخ 14مهر98 توسط مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت با همراهي دانشكده بهداشت برگزار گرديد.  سركار خانم دكتر مودي، هيئت علمي دانشكده بهداشت فرمودند پيش بيني مي شود تعداد سالمندان ايران تا سال 2030 ميلادي 14/4 % و در سال 2050 ميلادي به 31/2% جمعيت برسد. تعداد سالمندان ايران از ميانگين جهان و آسيا بيشتر مي شود؛به طوري كه از هر سه نفر يك نفر سالمند است. ايشان موفقيت در دوران سالمندي را مستلزم برخورداري از سلامت بدني، سلامت رواني و تعاملات سازنده اجتماعي و هدف از برنامه هاي اجرايي براي سالمندان را داشتن سالمنداني موفق، با حفظ كارايي و استقلال، مولد و سالمنداني با حفظ جايگاه و مشاركت اجتماعي دانستند.  دكتر مودي ضمن بيان مفهوم «بزرگسالي» و «سن بالا» در فرهنگ دينى ما كه معادل رعايت احترام مي باشد، فرمودند اهميت و جايگاه والاي والدين و احسان و تكريم ايشان در دوره سالمندي درآيات و روايات و احاديث به كرات آمده و نمودي است از اينكه توجه به والدين سالمند مظهر لطف الهي است.  سركار خانم حوريه خدابخشي كارشناس ارشد سلامت سالمندي، ضمن تعريف مفهوم سالمندي، آماري از هرم جمعيتي ايران و جهان ارائه كردند و با معرفي شهر دوستدار سالمند بر لزوم توجه به سالمندان در محيط هاي خانوادگي، شهري و بيمارستاني تاكيد كردند  براي رسيدن به سالمندي پويا بايد به نيازهاي سالمندان از قبيل نيازهاي درماني و دارويي، نيازهاي تغذيه اي، نياز به توجه و احترام و بودن در كنار خانواده توجه ويژه شود.  جناب آقاي دكتر عرب زوزني هيئت علمي پژوهشي مركز تحقيقات نيز با اشاره به لزوم انجام كارهاي تحقيقاتي در زمينه سالمندان فرمودند سالمندآزاري بحث بسيار مهمي است كه نيازمند كار و برنامه ريزي ويژه مي باشد. سالمندآزاري موارد زيادي را از قبيل بي توجهي و غفلت عمدي و غيرعمدي از سالمند شامل مي شود كه با توجه به پژوهش هاي انجام شده شيوع بالايي دارد. ايشان از علاقه مندان در زمينه كارهاي پژوهشي دعوت كردند كه در اين خصوص با مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت همكاري داشته باشند.    
                                                                  جهت مشاهده تصاوير اينجا كليك كنيد.
منبع:
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
تعداد بازدید:
119
تاریخ:
1398/07/16
Powered by DorsaPortal