پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 9 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مركزتحقيقات عوامل اجتماعي
نام: مركزتحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسلامت
نام خانوادگی: عوامل اجتماعي موثر برسلامت
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1251
مستقیم: 32381251 دورنگار:

عنوان شغل: مركزرشدوفناوري سلامت
نام: مليحه
نام خانوادگی: زنگويي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1253
مستقیم: 32381253 دورنگار:

عنوان شغل: مركزتحقيقات سلولي وملكولي
نام: مركزتحقيقات سلولي وملكولي
نام خانوادگی: سلولي وملكولي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1258
مستقیم: 32381258 دورنگار:

عنوان شغل: مركزتحقيقات مسموميت ها
نام: مركزتحقيقات مسموميت ها وسوء مصرف مواد
نام خانوادگی: مسموميت ها وسوء مصرف مواد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 2158
مستقیم: 31622158 دورنگار:

عنوان شغل: مركزتحقيقات بيماريهاي عفوني
نام: مركزتحقيقات بيماريهاي عفوني
نام خانوادگی: بيماريهاي عفوني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 2159
مستقیم: 31622159 دورنگار:

عنوان شغل: پايگاه تحقيقات باليني
نام: پايگاه تحقيقات باليني
نام خانوادگی: پايگاه تحقيقات باليني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 2165
مستقیم: 31622165 دورنگار:

عنوان شغل: مركزتحقيقات آترواسكلروزوعروق كرونر
نام: مركزتحقيقات بيماريهاي قلب وعروق
نام خانوادگی: بيماريهاي قلب وعروق
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6459
مستقیم: 31626459 دورنگار:

عنوان شغل: مركزتحقيقات بيماريهاي قلب وعروق
نام: مركزتحقيقات بيماريهاي قلب وعروق2
نام خانوادگی: بيماريهاي قلب وعروق2
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6460
مستقیم: 31626460 دورنگار:

عنوان شغل: صندوق وام
نام: صندوق كيميا
نام خانوادگی: صندوق كيميا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1213
مستقیم: 32381213 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal