اساسنامه مركز

   

 
اساسنامه مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  
با استعانت از درگاه ايزد دانا و توانا و به منظور گسترش و نشر پژوهشهاي علمي كاربردي در زمينه مسائل
مربوط به سلامت خانواده با هدف اصلي حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده كه منجر به ارتقاء سلامت جامعه مي‌شود ، 
به موجب اين اساسنامه كه مشتمل بر 5 ماده مي باشد ، مركز تحقيقات سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 شروع به كار مي نمايد :
ماده 1) اهداف          

               1-1)ايجاد شرايط مناسب تحقيقاتي براي اعضاء هيات علمي دانشگاه و ديگر پژوهشگران، هدايت و حمايت پژوهشهاي كاربردي حوزه سلامت

              2-1)هدفمند نمودن پژوهش با تأكيد بر تامين نيازهاي واقعي آموزشي، پژوهشي خانواده

             3-1)كمك به توليد دانش در زمينه سلامت جامعه و تلاش در ارائه و انتقال اطلاعات و اجتناب از موازي‌كاري پژوهشي و جلوگيري از صرف هزينه هاي اضافي

             4-1)تلاش در جهت تعيين اولويت‌هاي پژوهشي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت بر اساس نياز‌سنجي گروههاي مرتبط آموزشي

             5-1)بر قراري ارتباط هر چه بيشتر بين تحقيقات علوم پايه و باليني

           6-1)ارتباط مستمر با بخش صنعت به منظور بر طرف كردن نيازهاي پژوهشي و درماني و تقويت بنيه مالي مركز

          7-1)همكاري با ديگر مراكز تحقيقاتي ايران و ساير كشورها

 ماده 2 ) اركان مركز تحقيقات

2-1) مدير مركز تحقيقات و هيات موسس

2-2) اعضاي پيوسته(كارشناسان و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند)

2-3) اعضاي وابسته (كارشناسان و اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران آزاد)

ماده3) وظايف و اختيارات هيات موسس

3-1) سياستگزاري و تدوين و تصويب خط مشي تحقيقاتي مركز در راستاي سياست‌هاي كلي وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه

3-2)  بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده توسط تمام گروههاي مرتبط (بهداشت باروري ، زنان ،كودكان ، روانپزشكي، ژنتيك، تغذيه و بهداشت، تنظيم خانواده ،واكسيناسيون ، بهداشت شغلي ، بهداشت سالمندان و...)

3-3)  بررسي و تدوين بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيص يافته با رعايت ضوابط قانوني

3-4)  تهيه و تدوين گزارش كتبي تصميمهاي تحقيقاتي و ارزشيابي ادواري عملكرد ساليانه مركز تحقيقات

3-5)  سياستگزاري مربوط به امور داخلي مركز تحقيقاتي

3-6)  ارائه خدمات مشاوره پژوهشي به مجريان طرح

ماده 4)وظايف و اختيارات رئيس مركز تحقيقات

4-1) اعمال مديريت و هدايت فعاليتهاي مركز جهت انجام هر چه بهتر امورمربوطه در چهار چوب اساسنامه و ضوابط قانوني

4-2) اجراي سياستها و مصوبات شوراي علمي مركز تحقيقات

4-3) نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب بر اساس زمان‌بندي تعيين شده

ماده5 )منابع مالي مركز تحقيقات

5-1) اعتبارات دولتي

5-2) منابع مالي از طريق جلب همكاري و ارتباط با بخش صنعت

5-3) كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
2101
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal