فراخوان جذب عضو هيئت علمي پژوهشي در مراكز تحقيقاتي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت
فراخوان جذب عضو هيئت علمي پژوهشي در مراكز تحقيقاتي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي بيرجند درنظر دارد براي تكميل كادر هيئت علمي پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت خود از بين مشمولين خدمت ضريب K، بورسيه عام يا هر تعهد الزام آور ديگر به خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عضو هيئت علمي پژوهشي جذب نمايد
مدرك مورد نياز:
          1-دكتراي رفاه و سلامت اجتماعي

2-    دكتراي اپيدميولوژي

3-    دكتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

4-    دكتراي سياستگزاري سلامت

5-    دكتراي روانشناسي سلامت

 ظرفيت مورد نياز: 2 نفر  ((جهت كسب اطلاعات بيشتر كليك نماييد))
 
 
منبع:
معاونت تحقيقات و فنآوري
تعداد بازدید:
79
تاریخ:
1397/11/14
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
Powered by DorsaPortal