اخبار
اخبار
برگزاري ژورنال كلاب نقش رسانه در ارتقاي سلامت
ژورنال كلاب با عنوان نقش رسانه درارتقاي سلامت در روزچهارشنبه مورخ 6 آذرماه98 توسط مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت با همراهي دانشكده بهداشت برگزار گرديد. سخنران جلسه سركار خانم رحيمي فرمودند انسان موجودي اجتماعي است كه بامحيط پيرامون خود ارتباط نزديكي دارد. كسب تجربياتي كه ميتوانددرك انسان ازمحيط فيزيكي،اجتماعي وفرهنگي پيرامون او راتحت تاثيرقراردهد، درطي فرايندي بنام آموزش رخ ميدهدو باعث ميشودتا فهم آدمي ازمحيط اطراف خود تغييركند. آموزش را مي توان مجموعه فعاليتهاي هدفمندي دانست كه براي ايجاد يادگيري درفراگيران طراحي واجراميشوند. ايشان با بيان اينكه يك رسانه يا وسيله كمك آموزشي عالي ممكن است درمحيط آموزشي ضعيف خوب نتيجه ندهد، عنوان كردندتجارب،تمايلات،توانمندي وشيوه يادگيري فراگيران ممكن است روي نتايج به¬كارگيري رسانه¬هاووسايل كمك آموزشي تأثيرداشته باشد.وظيفه آموزش¬دهنده اين است تابا آگاهي وآشنايي با آنچه دراختيارداردنوع يا انواعي ازرسانه ها رامتناسب بانيازها وموقعيت فراگيران برگزيند. خانم رحيمي در ادامه با اشاره به نقش¬هاي متعدد رسانه¬ها مانند نقش اطلاع¬رساني، آموزشي، سرگرمي، تبليغاتي و ... بيان كردند رسانه‌ها توانايي تأثيرگذاري بررفتار، فرهنگ، تفكرونگرش مانسبت به مسائل مختلف درزندگي روزمره رادارند. رسانه هاميتوانندابزارقدرتمندي براي آموزش گستره¬اي از مهارتهاي اجتماعي،شناختي ومراقبتي باشند؛ همچنين ميتوانند به توانمندشدن افرادجامعه كمك كرده تا قادر باشند بهتر بر سلامتي خود كنترل داشته باشند. بطور كلي رسانه¬هاي جمعي اطلاعات بهداشتي لازم درزندگي روزمره را ايجادمي كنند و باعث ميشوندافراد بتوانند درموردجنبه هاي مختلف زندگي خود به ويژه درمورد سلامتي تصميم گيري مناسب را انجام دهند.
1398/09/10
تابلو اعلانات
 
قابل توجه اعضاي محترم مركز تحقيقات:      فايل نهايي پروپوزال وگزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به آدرس ايميل:bahlgerdi@bums.ac.ir و يا  mmiri1062@gmail.com
ارسال نماييد.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal